1. Милица Здравковић – психолог
  2. Дарко Мариновић, Љиљана Петровић, Оља Љубоја – библиотекар