Рачуноводство
Иван Благојевић – шеф рачуноводства

Секретаријат
Бисера Недељковић – секретар школе