Запослени

Директор:    Живка  Чернох
Секретар:     Ивица  Голубовић
Рачуновођа: Јелка  Богдановић

Професори:

 1. Татијана Ђорђевић, српски језик и књижевност
 2. Валентина  Јелић, српски језик и књижевност
 3. Оља Љубоја, српски језик и књижевност
 4. Мелина  Ћирић-Досковић, енглески језик
 5. Ивана Бобић, енглески језик
 6. Милош Видић, немачки језик
 7. Милица  Покрајац, француски језик, латински језик
 8. Јованка  Добрић, социологија, устав и права грађана
 9. Луција  Мариновић , психологија
 10. Бојана  Шурбатовић, филозофија
 11. Милош  Савић, историја
 12. Иван Рајић, географија
 13.  Бранкица  Стојковић, биологија, екологија
 14. Љиљана  Петровић , математика
 15. Валентина Крецуљ, математика
 16. Дарко  Мариновић, рачунарство и информатика
 17. Младен  Косовац,  рачунарство и информатика
 18. Александар  Крчуљ, физика
 19. Драгана  Анђелковић Манић, хемија
 20. Виолета  Помар, музичка култура
 21. Милица Ускоковић, ликовна култура
 22. Даниел  Зарија , физичко васпитање
 23. Горан  Јеремић, физичко васпитање
 24. Роберт  Тот, право
 25. Ђорђе  Анђелков, економска група предмета
 26. Марија  Стојановић , економска група предмета
 27. Мара  Зарија  /Драгана  Држајић /, економска група предмета
 28. Илија  Драгомир, економска група предмета
 29. Марина  Перовић, економска група предмета
 30. Јелена Ђерић, грађанско васпитање
 31. Вероучитељ, верска настава

Остало особље:

Светлана Ђокић-Петровић
Јасмина Јанковић
Зорка Атанацковић
Драган Петровић
Фреди Сабо
Драгољуб Чакмак