Архива

Школски програм економске школе 2014-2018.

Школски програм гимназије 2014-2018.

Годишњи план рада школе 2017/2018.

Извештај о раду школе 2016/2017.

Годишњи план рада школе 2016/2017.

Извештај о раду школе 2015/2016.

Одлука о усвајању Извештаја о раду школе за 2014-2015 и доношењу Годишњег плана рада школе за 2015-2016

Годишњи план рада школе 2015/2016.

Извештај о раду школе 2014/2015.

Годишњи план рада школе 2014/2015.

Извештај о раду школе 2013/2014.

Годишњи план рада школе 2013/2014.

Извештај о раду школе 2012/2013.

Успех матураната на пријемним испитима 2013. године

Конкурсна документација – еколошка санација простора бивше котларнице 2014.

Позив за доношење понуда – еколошка санација простора бивше котларнице 2014.

Измена конкурсне документације – еколошка санација простора бивше котларнице 2014.

Конкурсна документација – матурска екскурзија 2015.

Позив за доношење понуда – матурска екскурзија 2015.

Конкурсна документација – матурска екскурзија 2016.

Позив за доношење понуда – матурска екскурзија 2016.

Измена конкурсне документације – набавка електричне енергије 2016.

Конкурсна документација – набавка електричне енергије 2016.

Позив за доношење понуда – набавка електричне енегрије 2016.