Одељењске старешине

Општи смер

I   Даниел Зарија
I   Оља Љубоја
II   Младен Косовац
III  Валентинa Јелић
IV  Јелена Ђерић

Економски техничар

I   Марија Стојановић
II  Ђорђе Анђелков
III  Илија Драгомир
IV Љиљана Петровић

Пословни aдминистратор

II  Марина Перовић
III  Ивана Бобић
IV  Мелина Ћирић-Досковић