Смерови

Гимназија:
– Општи смер

Економска школа:
– Пословни администратор
– Економски техничар