ДИРЕКТОРИМА ШКОЛА У КОЈИМА СЕ ПОЛАЖЕ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРАСТВО И ИНФОРМАТИКУ

Поштовани,
Са циљем успешне реализације пријемног испита за одељења за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику шаљемо вам неколико неопходних информација.
Број пријављених ученика по пунктовима налазе се у табели у прилогу.

Потребно је да:

1. Школе у којима су се ученици пријављивали за полагање пријемног испита, доставе комплетне спискове школи у којој се организује полагање.

2. Школа у којој су се ученици пријавили, обавести пријављене ученике о месту и времену полагања пријемног испита. (Ученици треба да буду у школи у којој полажу у 9.15 часова)

3. Истакнути Јединствени списак ученика у холу школеи на вратима учионица. Јединствени списак подразумева, да се ученици наводе по азбучном реду и да тако попуњавају учионице и друга места полагања. Уколико је полагање у учионици, препорука је да буде до 18 кандидата, тестови су паковани по 20 у једној заштићеној врећи. У појединим школама стижу и паковања по 5 тестова. Размотрити да се пријемни одржава у великим салама (свечане сале, фискултурне сале, хол школе…), на тај начин смањује се број потребних дежурних наставника.

4. Спроведе организацију пријемног испита на следећи начин:
Шифрирање радова
Долазак дежурних у 9.00
Долазак ученика у 9.15
Долазак прегледача у 12.00
Унос података и објављивање на сајту од 15.00
Прегледачи прегледају око 30 тестова
Дежурни наставници не смеју бити наставници математике.

5. Обезбедити да ученици имају:
Ђачку књижицу са фотографијом
Флашица воде и прибор за рад лењир, троугао, угломер, шестар, оловка хемијска, оловка графитна, гумица и калкулатор са основним рачунским операцијама (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Не може се користити калкулатор на мобилном телефону.. Мобилни телефони су забрањени.
Припремити празан папир оверен печатом школе (по 2 по ученику) уколико је потребно за помоћни рад. Тај папир се не предаје.

6. Достављање података:
Слање података на srednje@mpn.gov.rs o броју ученика који су приступили пријемном и о броју који су положили одмах по завршеном прегледању тестова.
Школа шаље резултате другим школама.
На сајт школе резултати- само ако су шифрирани(заштита података о личности).
У холу школе се истиче списак са именом и презименом кандидата и резултатом пријемног.

7. Свака школа која има пријављене ученике шаље наставнике математике за прегледање, у табели се налази податак колико наставника математике је школа дужна да пошаље.
Свака комисија за прегледање треба да прегледа по 30 тестова.
Потребно је по 2 дежурна наставника  у учионици или на 12 ученика по 1 дежурни наставник у сали.
Гимназија „Јан Колар“ из Бачког Петровца шаље 2 наставника за преглед на словачком језику у Нови Сад (Гимназија „Ј.Ј. Змај“). Гимназија „Бољаи“ из Сенте шаље 2 наставника, а Гимназија „Доситеј Обрадовић“ из Бачке Тополе 1 наставника за преглед на мађарском језику у Суботицу ( Гимназија „Светозар Марковић“).

8. Реализацију пријемног испита потребно је спровести у складу са Стручним упутством за спровођење уписа ученика у средњу школу и применити прописане обрасце.
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/05/STRUCNO-UPUTSTVO-UPIS-ZA-SAJT-160518.pdf
http://www.mpn.gov.rs/obrasci-upis-u-srednju-skolu-2018-2019-godinu/
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/05/SMERNICE-ZA-PRIJEMNI-ISPIT-ZA-SAJT-160518.pdf

9. Аутори теста биће дежурни у Заводу за вредновање образовања 3. јуна од 10 до 14 часова и сва питања можете поставити на телефон 011/2067021.

Републичко такмичење из српског језика и језичке културе

Gallery

This gallery contains 8 photos.

Такмичење највишег нивоа одржано је у Тршићу 27. V 2018. године. Ученик Дејан Милошевић IIIo својим узастопним учешћем, на овом и другим такмичењима, на најбољи начин представљао је нашу школу. Ове године је освојио четврто место. Честитамо Дејану и његовој … Continue reading

Мај месец математике и 150 година од рођења Михајла Петровића – Аласа

Пригодним програмом у холу школе обележена је ова важна манифестација.

Програм су припремили ученици: Марија Стаменковић III-o, Дејан Милошевић III-o, Петар Вјештић III-o, Мартин Радивојев II-o и професори: Драгана Анђелковић Манић, Љиљана Петровић, Валентина Крецуљ, Титијана Ђорђевић.
Техничка подршка: Младен Косовац.

Ковин,
15. мај 2018.

Редакција

РАЧУНАРСКИ СМЕР – ПРИЈАВА И ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Ученици се пријављују у гимназији или средњој школи коју желе да похађају.
Пријављивање у нашој Школи је:
11. маја 2018. године од 7.30-13.30 часова
14. маја 2018. године од 12.00-14.00 часова

За пријављивање је потребно донети попуњену пријаву.
Образац пријаве можете преузети овде.

За упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике.
На пријемном испиту задаци ће бити средњег и напредног нивоа, а за припрему  се могу  користити збирке задатака за припрему завршног испита. Примере задатака са ранијих пријемних испита можете преузети овде.

Пријемни испит се полаже 3. јуна 2018. године.
Кандидати пријављени у нашој школи полажу пријемни испит у Смедереву.

 

Покрајинска смотра рецитатора

Дана 22. IV 2018. у Центру за културу Сечањ, одржана је 49. Покрајинска смотра рецитатора „Песниче народа мог“.
На смотри су учествовали: Маја Вукашинов Iо, Мартин Радивојев IIо, Дејан Милошевић III-о и Марина Стефановић IV-о.
За Републичку смотру рецитатора пласирала се Марина Стефановић IVо, а Мартин Радивојев је награђен Златном дипломом.

Ментори: Оља Љубоја и Татијана Ђорђевић, професори српског језика и књижевности.

Честитамо свим учесницима на постигнутом резултату и желимо пуно успеха у даљем такмичењу.

Редакција, 22. IV 2018.

ПРОЈЕКАТ CO-Win

Gallery

This gallery contains 8 photos.

У Гимназији и економској школи „Бранко Радичевић“ наставља се пројекат CO-Win. У Другом полугодишту шк. 2017/2018. год. одржана су два веома занимљива предавања пројекта CO-Win,  који се од претходне школске године реализује код нас, а на иницијативу нашег бившег ученика … Continue reading

Зонска смотра рецитатора

Зонска смотра рецитатора

Дана 29. III 2018, у Центру за културу Ковин, одржана је 49. Зонска смотра рецитатора „Песниче народа мог“.

На смотри су учествовали: Маја Вукашинов Iо, Матија Вукић Iо, Мартин Радивојев IIо, Дејан Милошевић IIIо и Марина Стефановић IVо.
За Покрајинску смотру рецитатора су се пласирали ученици: Маја Вукашинов Iо, Мартин Радивојев IIо, Дејан Милошевић IIIо и Марина Стефановић IVо. Покрајинска смотра рецитатора за старији узраст ће се одржати 22. априла.

Водитељи програма: Катарина Ћириковачки IIIо и Бојана Бабић IIо.
Ментори: Оља Љубоја и Татијана Ђорђевић, професори српског језика и књижевности.

Честитамо свим учесницима на постигнутом резултату и желимо пуно успеха у даљем такмичењу.

ГИМНАЗИЈА – ОПШТИ ТИП

Они који још нису донели одлуку о свом будућем професионалном и стручном опредељењу, а себе виде у широком појасу интелектуалних могућности и сигурни су да желе и више и даље, најбоље је да упишу општи тип гимназије. Значај који се посвећује, садржина која се проучава, и ширина знања која је обухваћена из свих најзначајнијих наука заступљених у гимназији, не могу се поредити са знањима добијеним у било којој другој школи. Најједнставније речено, општи тип гимназије вам пружа могућност да по његовом завршетку будете припремљени за изазове студирања које пружа факултет било којег профила.

Равномерном заступљеношћу, како природних и друштвених наука, тако и математике и три језика, општи тип гимназије чини ученика оспособљеним за сваки облик студирања и даљег напредовања, уз добро основу стечену општим образовањем које је увек од велике користи за сваки облик интелектуалне надградње.

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

Подручје рада: Економија, право и администрација
Трајање школовања: 4 године

Економски техничар је занимање које од ученика захтева особине као што су : тачност, уредност, организованост, темељност, предузимљивост, одлучност, промишљеност, одговорност и самопоуздање.
По заврштку школовања економски техничар обавља књиговодствене, комерцијалне, рачуноводствене или послове на истраживању тржишта.

Економски техничар врши следеће активности:
води благајничко пословање
попуњава књиговодствена документа
књижи пословне промене
уноси податке у рачунар
обрачунава рате и камате кредита
води послове књига предузећа и контролише их
обрачунава порезе и дуговања
прави послове пословног успеха
планира продају робе у току године
планира и организује рекламирање производа и услуга.

Опис послова

Eкономски техничари воде, обрађују, израђују и одржавају финансијску и нефинансијску документацију у разним институцијама као сто су банке, туристичке агенције осигуравајућа друштва, трговачка и угоститељска предузећа итд.

Економски техничари који се баве рачуноводственим књиговодством припремају и испостављају рачуне и предрачуне купцима или корисницима услуга. Рачуне који стижу, економски техничари разврставају по редоследу пристизања, по важности и роковима отплате. Економски техничари воде и посебну евиденцију за одложено плаћање, а ако се касни са исплатама, обрачунавају им затезне камате. Такође испуњавају вирмане (налоге за пренос средстава с једног рачуна на други). Затим воде евиденцију о доспелим обавезама плаћања трошкова инфраструктуре: грејања, воде, електричне енергије, телефона, закупнине пословног простора и воде рачуна о њиховом плаћању.

Економски техничари које се баве финансијским књиговодством воде пословне књиге и одржавају базе података у компјутерском програму где их дорађују и обрађују. Раде обрачуне плата, путних налога, обрачун дуговања добављачима и потраживања од купаца, обрачун пореских давања и слично. Они такође воде и благајну, за коју воде благајнички дневник и састављају благајничке извештаје.

Економски техничари који се баве материјалним књиговодством воде евиденцију о основним средствима предузећа или установе, а ту спадају машине, алати, превозна средства, канцеларијски инвентар. Такође воде рачуна о документацији магацинског пословања. При вођењу магацина примају и издају различите документе на основу којих врше проверу (инвентар).

Економски техничари који се баве документацијским књиговодством чувају и допуњују различите врсте докумената. Пристигла документа уносе у рачунар, а документа која су тражена из архиве се фотокопирају и дистрибуирају корисницима, а оригинале издају и воде рачуна да им се врате. Списе чувају у арвивама, а оним којима је истекло законски прописано трајање обавезног чувања, заправо који више немају употрбну вредност, одлажу на отпад или уништавају. Завршну документацију морају сачувати и у папирном облику због контроле и надзора, а веома битне документе и прорачуне снимају на магнетне или оптичке медије. Величина послова и радних задатака зависе од величине предузећа.

Пожељне особине

Економски техничари морају бити особе од поверења, с обзиром да долазе у додир с поверљивим подацима о пословању. Од економских техничара се очекује тачност, ажурност, систематичност и одговорност, како би се избегле грешке при уносу и обради података. Комуникативност је јако потребна економским техничарима због сарадње са странкама, купцима и корисницима услуга. Претпоставља се да су јако способни да памте многе појединости из законских прописа о финансијско-књиговодственом пословању. Имају информатичка знања, посебно владање програмима за обраду текста, за израду прорачунских табела као и развијеност математичких способности.

Оспособљавање и запошљавање

Економски техничари који стекну потребна знања и вештине књиговодства па заврше неку од економских виших или високих школа, могу напредовати према пословима управљања или отворити сопствено предузеће за пружање књиговодствених услуга.

Након завршене средње школе, економски техничари могу радити у свим врстама предузећа, банкама, поштама, образованим и културним институцијама, могу да приватно воде књиге, могу да оснивају своја сопствена предузећа и да се баве предузетништвом.

Такође након завршеног школовања, ученици могу да упишу:
-Eкономски факултет
-Правни факултет
-Филозофски факултет
-Филолошки факултет
-Факултет организационих наука
-Факултет политичких наука
-сродне Високе школе струковних студија.